Roltek Dob
Brda

Roltek Dob - Brda

4 : 3
2 : 1

Ostala medsebojna srečanja

Roltek Dob
1 : 1
1 : 0
Brda 17.08. 17.08.2019
Brda
1 : 1
1 : 0
Roltek Dob 12.08. 12.08.2018