Polana
Tromejnik

Polana - Tromejnik

1 : 3
0 : 1

Ostala medsebojna srečanja

Polana
3 : 0
1 : 0
Tromejnik 24.03. 24.03.2018
Tromejnik
0 : 5
0 : 1
Polana 03.09. 03.09.2017
Tromejnik
1 : 1
0 : 0
Polana 19.03. 19.03.2017
Tromejnik
2 : 1
0 : 1
Polana 20.03. 20.03.2016
Polana
0 : 0
0 : 0
Tromejnik 30.08. 30.08.2015