Črenšovci
NK Hotiza

Črenšovci - NK Hotiza

19. krog - Pomurska nogometna liga

2 : 5
2 : 3
Sobota, 21.04.2012
16:30

Ostala medsebojna srečanja

NK Hotiza
6 : 1
2 : 1
Črenšovci 13.05. 13.05.2018
Črenšovci
0 : 3
0 : 1
NK Hotiza 28.10. 28.10.2017
NK Hotiza
2 : 1
0 : 0
Črenšovci 25.09. 25.09.2011