Črenšovci
ŠD Bogojina

Črenšovci - ŠD Bogojina

17. krog - Pomurska nogometna liga

1 : 2
1 : 0
Sobota, 07.04.2012
16:30

Ostala medsebojna srečanja

ŠD Bogojina
0 : 4
0 : 2
Črenšovci 29.04. 29.04.2018
Črenšovci
2 : 1
1 : 0
ŠD Bogojina 14.10. 14.10.2017
ŠD Bogojina
2 : 1
2 : 1
Črenšovci 11.09. 11.09.2011