Kema Puconci
NK Apače

Kema Puconci - NK Apače

11. krog - Pomurska nogometna liga

1 : 3
0 : 0
Sobota, 29.10.2011
12:00

Ostala medsebojna srečanja

NK Apače
0 : 3
0 : 1
Kema Puconci 26.05. 26.05.2012
1.MNL Murska Sobota NK Apače
0 : 3
0 : 0
Kema Puconci 04.04. 04.04.2009
1.MNL Murska Sobota Kema Puconci
2 : 2
0 : 0
NK Apače 06.09. 06.09.2008