Črenšovci
NK Dobrovnik

Črenšovci - NK Dobrovnik

9. krog - Pomurska nogometna liga

4 : 1
0 : 0
Sobota, 15.10.2011
15:30

Ostala medsebojna srečanja

NK Dobrovnik
2 : 1
0 : 1
Črenšovci 13.05. 13.05.2012