Kema Puconci
Bistrica

Kema Puconci - Bistrica

5. krog - Pomurska nogometna liga

2 : 2
0 : 0
Sobota, 17.09.2011
16:30

Ostala medsebojna srečanja

Bistrica
1 : 0
0 : 0
Kema Puconci 14.04. 14.04.2012