Črenšovci
NK Kobilje

Črenšovci - NK Kobilje

3. krog - Pomurska nogometna liga

5 : 0
4 : 0
Sobota, 03.09.2011
15:00

Ostala medsebojna srečanja

NK Kobilje
1 : 0
0 : 0
Črenšovci 01.04. 01.04.2012