Kety Emmi Bistrica
Tabor Sežana

Kety Emmi Bistrica - Tabor Sežana

1 : 2
0 : 0

Ostala medsebojna srečanja

Ekipi nista odigrali drugih tekem.