Kema Puconci
Gančani

Kema Puconci - Gančani

3 : 2
2 : 0

Ostala medsebojna srečanja

Gančani
1 : 1
0 : 0
Kema Puconci 09.10. 09.10.2011