Tromejnik
Bistrica

Tromejnik - Bistrica

4 : 1
1 : 1

Ostala medsebojna srečanja

Bistrica
1 : 2
1 : 0
Tromejnik 26.10. 26.10.2014