Nedelja, 06.10.2019

Letni občni zbor

V ponedeljek 14.10. ob 19:00 uri bo v grajski dvorani v Beltincih potekal redni letni občni zbor Nogometnega društva Beltinci.

V skladu z določili 16., 17. in 18. člena statuta Nogometnega društva Beltinci sklicujem redni letni občni zbor, ki bo v ponedeljek 14.10. ob 19:00 uri v grajski dvorani v Beltincih.

Predlagan dnevni red:
1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila organov društva o delu v letu 2018
4. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2019
5. Izvolitev upravnega odbora, predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo
6. Zaključek, pobude in vprašanja

S športnimi pozdravi,
Janez Breznik, predsednik (2)